Általános Szerződési Feltételek

A Bánkitó Fesztivál és a www.bankitofesztival.hu-n üzemeltetett webáruházának (a továbbiakban: Webáruház) Általános Szerződési Feltételei.

 1. A Bánkitó Fesztivál adatai

Cégnév: Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft.

Székhely: 1084, Budapest, Auróra utca 11.

Cégjegyzékszám: 01-09-278695

Adószám: 25499885-2-42

Bankszámlaszám: 16200010-10053470

 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetőség: info@bankitofesztival.hu

 1. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek, a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya
 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Szolgáltató Webáruháza által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (Bánkitó Fesztivál bérlet, Bánkitó Fesztivál napijegy, Bánkitó Fesztivál kiegészítő jegyek (sátorjegy, kempingjegy)) igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő/Vevő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.
 2. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek/Vevőnek minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Webáruház a jelen honlapon keresztül termékeket, vagy szolgáltatásokat értékesít. A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.
 3. A Webáruház kifejezett, eltérő írásbeli rendelkezése hiányában minden a weboldalon megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.
 4. A Webáruháznál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF sem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják a Megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását. A Weboldalra történő belépéssel, a regisztrációval, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot, és azok minden pontjával egyetért. Az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen ÁSZF-ben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő/Vevő és a Webáruház között szerződéses jogviszony nem jön létre.
 5. A Weboldalra történő belépéssel, a regisztrációval, a Webáruház használatával, illetve a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.
 6. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Webáruház kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelő/Vevő ezen feltételeket a Webáruházzal létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt teljes körűen megismerje.
 7. A Weboldalon felhasznált védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után. A védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak kizárólag írásbeli hozzájárulással használhatóak fel.
 8. A Webáruház az adott helyzetben általában elvárhatóság elvének mentén mindent megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház használati útmutatójában található esetleges tévedésekért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Weboldalról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

 

 1. Megrendelhető termékek és szolgáltatások köre, a szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések
 1. A Webáruház fesztivál bérletek, napijegyek és sátorjegyek forgalmazásával foglalkozik. A Webáruház kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható jegyek és szolgáltatások köre a Webáruház honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek/szolgáltatások specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el.
 2. A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar forintban feltüntetett, bruttó vételár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.
 3. A Webáruház fenntartja a forgalmazott termékek körének, illetve árának megváltoztatásának jogát; a változások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

 

 1. A vásárlás menete, a Felek közötti szerződés létrejötte
 1. A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, online fizetéssel és elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges.
 2. A Webáruházban történő vásárlásnak a weboldalon történő – vásárlás közbeni – regisztráció a feltétele. A regisztráció, illetve a megrendelés során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Webáruház felelősséget nem vállal. A Webáruház fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő/Vevő (vásárláskor, illetve a regisztráció során megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje, illetve további szolgáltatások nyújtásától elálljon.
 3. A Megrendelő/Vevő a Webáruházban található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a „Kosárba” gombra történő kattintással a virtuális Kosárba helyezheti, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa kiválasztott termékből megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmát a kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. További megvásárolni kívánt termék(ek)et, szolgáltatás(oka)t a Megrendelő a további termékek, szolgáltatások melletti mennyiség jelölő dobozban tud hozzáadni. A kiválasztott termék(ek) Kosárba helyezését követően a http://bankitofesztival.hu/kosar/ oldalon a Megrendelő megtekintheti a Kosár tartalmát, vagyis a kiválasztott termékeket, darabszámát, egységárát, illetve a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A Megrendelő a Kosárból szabadon eltávolíthat egyes nem kívánt termékeket, szolgáltatásokat, illetve módosíthatja az egyes megvásárolni kívánt termékek darabszámát. A Kosár tartalmát a Webáruház azonnal feldolgozza.
 4. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva továbbhaladhat a megrendelés folyamatában. Ezen az oldalon a Megrendelő köteles kitöltenie a regisztrációs mezőket, köteles nyilatkozni, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, ezt a Megrendelő „Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom.” felirat melletti rovat kipipálásával teheti meg.
 5. A Megrendelő a megrendelés elküldését (a „Tovább a Paypalhoz” gombra történő kattintást) megelőzően a vásárlás bármely pontján visszaléphet az előző oldalra, ahol az előző oldalakon szereplő adatokat (pl. a kiválasztott termékek darabszáma, szállítási cím, stb.) módosíthatja. A „Tovább a Paypalhoz” gombra kattintva a Megrendelő rendelését véglegesítve elküldi a Webáruháznak és továbblép a Paypal tranzakciós felületre.
 6. A szerződés a megrendelés Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, amely a termékek megnevezését, mennyiségét és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termékek árát, valamint a megrendelési azonosítót (Security Code) is tartalmazza. Visszaigazolást a Webáruház munkanapokon 24 (huszonnégy), hétvégén és munkaszüneti napokon 72 (hetvenkettő) órán belül köteles elektronikus úton , a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre megküldeni. A Megrendelő a visszaigazolásban található megrendelési azonosító (Security Code) bemutatásával tudja átvenni a karszalagját. A Megrendelő a Webáruház ügyfélszolgálatának e-mailes elérhetőségén érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési azonosító alapján a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 7. A Webáruház köteles a Megrendelőt/Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, ha a Megrendelő /Vevőáltal megrendelt termékek vagy szolgáltatások, vagy azok egy része nem áll rendelkezésre. A Webáruház a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb a megrendelést követő 2 (kettő) munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a módosulásról, a Megrendelő/Vevő pedig ezen tájékoztatás megküldését követő 2 (kettő) munkanapon belül jelezheti a Webáruház felé, hogy a terméket vagy szolgáltatást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni.
 1. Fizetési feltételek
 1. A Megrendelő/Vevő az általa megrendelt termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) vételárát minden esetben magyar forintban, egy összegben, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve beszámítás nélkül fizeti meg a Webáruháznak.
 2. Fizetési módok:

PayPal vagy OTP simple útján: A Megrendelő ezen fizetési mód választása esetén a termékek vagy szolgáltatások ellenértékét a rendelés teljesítése előtt elektronikus fizetés útján köteles kiegyenlíteni a Webáruházból átirányított Paypal vagy OTP simple felületen, melyről Vevő/Megrendelő elektronikus visszaigazolás kap.

 1. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot, vagy feltételt a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni!
 2. Megrendelő/Vevő áfás számla igényét a megrendelés befejeztével az elektronikus visszaigazolás megérkezése után az info@bankitofesztival.hu e-mail címen jelezheti.

OTP simple – Adattovábbítási nyilatkozat

 Elfogadom, hogy a Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft. 1084 Budapest, Auróra utca 11. által a  http://bankitofesztival.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 1. A megrendelőt és a szolgáltatót megillető elállási jog
 1. Az elállási jogát csak és kizárólag Fogyasztónak minősülő Megrendelő/Vevő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 3. pontja szerint) jogosult gyakorolni. Ha a Megrendelő/Vevő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton – a Webáruház ügyfélszolgálatának e-mail címére: info@bankitofesztival.hu
 2. A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 1. A szolgáltató fenntartja a jogot a program megváltoztatására.
 2. A Szolgáltató által szervezett programon mindenki saját felelősségére vesz részt.
 3. A Szolgáltató elállhat a szolgáltatás nyújtásától, ha Megrendelő/Vevő súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a program zavartalan lebonyolítását.
 4. A fesztiválra a belépés a Házirend rendelkezéseinek megfelelően lehetséges, az abban foglalt szabályok mindenkire érvényesek.
 5. A fesztiválon a résztvevőkről a sajtó képviselői és a szervezők által kép- és hangfelvétel készülhet.

 

 1. Záró rendelkezések
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.
 3. A Webáruház bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Szolgáltató vállalja, hogy az egyoldalú szerződési feltétel módosítás nem eredményez kedvezőtlenebb szerződési feltételeket azon Megrendelő(k)nek/Vevő(k)nek, akiknek már leadott, átfutási időn belüli vásárlása van folyamatban.
 4. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.
 5. A Webáruházban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.
 6. A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal, vagy a Webáruház használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkelkapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhatnak a jegy@bankitofesztival.hu e-mail címen.
 7. A Webáruház működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) fordulhatnak.

Kelt: Budapest, 2015. március 10.

A Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft. képviselője: Schönberger Ádám